ضرب المثل - مفهوم ضرب المثل

ضرب المثل حکایت موش و قالب پنیر

12:07 ,دوشنبه, 23 مهر 1397

مجله سورنا:  ضرب المثل حکایت موش و قالب پنیر مجله سورنا: ضرب المثل حکایت موش و قالب پنیر داستان ضرب المثل حکایت ...

ضرب المثل کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من

00:53 ,سه شنبه, 17 مهر 1397

مجله سورنا:  ضرب المثل کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من مجله سورنا: ضرب المثل کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من داستان...

ضرب المثل شتر را خواستند نعل کنند، قورباغه هم پایش را بالا آورد

00:20 ,یکشنبه, 15 مهر 1397

مجله سورنا:  ضرب المثل شتر را خواستند نعل کنند، قورباغه هم پایش را بالا آورد مجله سورنا: ضرب المثل شتر را خواستند نعل ک...

ضرب المثل آواز خر در چمن

00:10 ,یکشنبه, 8 مهر 1397

مجله سورنا:  ضرب المثل آواز خر در چمن مجله سورنا: ضرب المثل آواز خر در چمن داستان ضرب المثل آواز خر در چمن&nbs...

ضرب المثل از آتشی که افروختم خودم سوختم

13:56 ,شنبه, 31 شهریور 1397

مجله سورنا:  ضرب المثل از آتشی که افروختم خودم سوختم مجله سورنا: ضرب المثل از آتشی که افروختم خودم سوختم داستان ...

ضرب المثل دل به دل راه دارد

08:06 ,دوشنبه, 26 شهریور 1397

مجله سورنا:  ضرب المثل دل به دل راه دارد مجله سورنا: ضرب المثل دل به دل راه دارد داستان ضرب المثل دل به دل راه د...

ضرب المثل ﺑﺎﺭ ﺍﻻﻍ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ،ﭘﺎﻻﻧﺶ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪﻣﻘﺼﺪ ﻧﻤﯽﺭﺳﺎﻧﺪ

13:38 ,یکشنبه, 18 شهریور 1397

مجله سورنا:  ضرب المثل ﺑﺎﺭ ﺍﻻﻍ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ،ﭘﺎﻻﻧﺶ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪﻣﻘﺼﺪ ﻧﻤﯽﺭﺳﺎﻧﺪ مجله سورنا: ضرب المثل ﺑﺎﺭ ﺍﻻﻍ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ،ﭘﺎ...

ضرب المثل از ترس گدایی، یک عمر گدایی

00:24 ,چهارشنبه, 14 شهریور 1397

مجله سورنا:  ضرب المثل از ترس گدایی، یک عمر گدایی مجله سورنا: ضرب المثل از ترس گدایی، یک عمر گدایی داستان ضرب ال...

ضرب المثل از هفت خان رستم گذشته

00:50 ,پنجشنبه, 8 شهریور 1397

مجله سورنا:  ضرب المثل از هفت خان رستم گذشته مجله سورنا: ضرب المثل از هفت خان رستم گذشته داستان ضرب المثل از هفت...

ضرب المثل دشمن دانا به از نادان دوست

01:55 ,سه شنبه, 6 شهریور 1397

مجله سورنا:  ضرب المثل دشمن دانا به از نادان دوست مجله سورنا: ضرب المثل دشمن دانا به از نادان دوست داستان ضرب ال...

ضرب المثل بار الاغ را که بردارند…( جالب و خواندنی )

08:13 ,سه شنبه, 30 مرداد 1397

مجله سورنا: ضرب المثل بار الاغ را که بردارند…( جالب و خواندنی ) مجله سورنا:   این مثل برای اشخاصی به کار می رود که جز تن پروری هنر و ک...

ضرب المثل همه را روی دایره ریختن از کجاست ؟

08:12 ,سه شنبه, 30 مرداد 1397

مجله سورنا: ضرب المثل همه را روی دایره ریختن از کجاست ؟ مجله سورنا:   معنی جالب ریشه ضرب المثل همه را روی دایره ریختن را در این بخش مطالعه می...

خر برفت و خر برفت و خر برفت (ضرب المثل)

08:12 ,سه شنبه, 30 مرداد 1397

مجله سورنا: خر برفت و خر برفت و خر برفت (ضرب المثل) مجله سورنا:   این مثل را در مورد افرادی می گویند که از دیگران تقلید نابه جا و کورکورانه می کنند...

ضرب المثل های نوروزی

09:17 ,دوشنبه, 29 مرداد 1397

مجله سورنا: ضرب المثل های نوروزی مجله سورنا:   در ادبیات عامیانه و شفاهی مردم کوچه و بازار هم این فصل نمود خاصی دارد و آنچه که در ضرب المثل ...

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند ، که به مصیبتی گرفتار آید

09:17 ,دوشنبه, 29 مرداد 1397

مجله سورنا: ضرب المثل قدر عافیت کسی داند ، که به مصیبتی گرفتار آید مجله سورنا:   قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید این ضرب المثل رای...

ضرب المثل بند را آب دادن یعنی چه؟

09:17 ,دوشنبه, 29 مرداد 1397

مجله سورنا: ضرب المثل بند را آب دادن یعنی چه؟ مجله سورنا: معنی و مفهوم ضرب المثل بند را به آب دادن را در این بخش به توضیح آن می پردازیم . زمانی...

آب پاکی را روی دستش ریخت چه معنایی دارد

09:16 ,دوشنبه, 29 مرداد 1397

مجله سورنا: آب پاکی را روی دستش ریخت چه معنایی دارد مجله سورنا:    در دین اسلام آب مؤثرترین عامل پاک کننده نجاست است و زمین و آفتاب و اس...

ضرب المثل آب پاکی را روی دستش ریخت

09:16 ,دوشنبه, 29 مرداد 1397

مجله سورنا: ضرب المثل آب پاکی را روی دستش ریخت مجله سورنا: زمانی کسی به امید موفقیت و انجام مقصود مدتها تلاش و فعالیت کند ولی با صراحت و قاطعیت...

ضرب المثل اندرین صندوق جز لعنت نبود چیست

09:15 ,دوشنبه, 29 مرداد 1397

مجله سورنا: ضرب المثل اندرین صندوق جز لعنت نبود چیست مجله سورنا:   معنی ضرب المثل اندرین صندوق جز لعنت نبود را در این بخش مظالعه کنید مصراع...

آب که از سرگذشت چه یک وجب چه صد وجب به چه معنا است

09:15 ,دوشنبه, 29 مرداد 1397

مجله سورنا: آب که از سرگذشت چه یک وجب چه صد وجب به چه معنا است مجله سورنا:   ضرب المثل آب که از سرگذشت چه یک وجب چه صد وجب به چه معنایی است و...

صفحه 1 از 14
1 2 3 4 5 6