مجله سورنا: وبسایت مشرق: نمایشگاه خودروی لس آنجلس ۲۰۱۸ از ۳۰ نوامبر آغاز به کار کرده و تا ۹ دسامبر جاری ادامه دارد.

,نمایشگاه،لس آنجلس،گزارش تصویری

مجله سورنا: نمایشگاه خودروی لس آنجلس ۲۰۱۸

,نمایشگاه،لس آنجلس،گزارش تصویری

,نمایشگاه،لس آنجلس،گزارش تصویری

,نمایشگاه،لس آنجلس،گزارش تصویری

,نمایشگاه،لس آنجلس،گزارش تصویری

,نمایشگاه،لس آنجلس،گزارش تصویری

,نمایشگاه،لس آنجلس،گزارش تصویری

,نمایشگاه،لس آنجلس،گزارش تصویری

,نمایشگاه،لس آنجلس،گزارش تصویری

,نمایشگاه،لس آنجلس،گزارش تصویری

,نمایشگاه،لس آنجلس،گزارش تصویری

,نمایشگاه،لس آنجلس،گزارش تصویری

,نمایشگاه،لس آنجلس،گزارش تصویری