مجله سورنا: عبور یک سیارک به اندازه زمین فوتبال از کنار زمین

مجله سورنا: عبور یک سیارک به اندازه زمین فوتبال از کنار زمین

سیمرغ

براساس اطلاعات منتشر شده در چند ماه آینده یک سیارک به اندازه زمین فوتبال از کنار زمین عبور خواهد کرد

سیارک ۴۰متری از کنار زمین می گذرد

در ماه سپتامبر یک سیارک به اندازه یک زمین فوتبال از کنار زمین می گذرد.

طبق اطلاعات سازمان فضایی اروپا این صخره فضایی در ۹ سپتامبر از کنار زمین می گذرد و احتمال برخورد آن با سیاره خاکی یک در ۷ هزار اعلام شده است.
جسم آسمانی مذکور به نام ۲۰۰۶QV۸۹ قطری معادل ۴۰ متر دارد. البته در حال حاضر این سیارک ۴.۲ میلیون مایل با زمین فاصله دارد.
این سیارک در آگوست سال ۲۰۰۶ میلادی کشف شده است.