کشف فواید جدید شکر

  • 10:28 ,شنبه, 6 بهمن 1397

مجله سورنا:  کشف فواید جدید شکر پزشکان دیگر شکر را به دلیل کشف جدید در مورد فایده آن جدی می گیرند ! پزشکان با انجام تحقی...