,سعید مظفری, دوبله

مجله سورنا: سعید مظفری از فعالیت در دوبلاژ معلق شد!

مجله سورنا: سعید مظفری، دوبلور پیشکسوت کشورمان از طرف انجمن گویندگان از کار تعلیق شد!

در متنی که درباره تعلیق فعالیت ایشان منتشر شده، اشاره ای به دلیل تخلف صورت گرفته نشده و تنها « عدم توجه به مفاد و آئین نامه های هیئت مدیره اجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم » بیان شده است.

گفتنی است که سعید مظفری در سالهای اخیر با گویندگان جوان فراوانی همکاری کرده که فعالیت شان را خارج از صنف گویندگان دنبال کرده اند.

,سعید مظفری, دوبله