مجله سورنا: خاطره اسدی عکس زیبایی در اینستاگرامش منتشر نمود. در ادامه این عکس زیبا و جذاب را ملاحظه خواهید کرد. 

عکس منتشر شده از خاطره اسدی مربوط به کشور روسیه در کنار کلیسای جامع سنت باسیل می باشد. اسدی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

قدرتمندان همیشه ضعفا را غارت کرده اند و از همان اول به همین شکل قدرتمند شدند

مجله سورنا: ژست زیبای خاطره اسدی در کشور روسیه!