مجله سورنا: سارا خوئینی ها پیش از این نیز به حمایت از حیوانات اشاره کرده بود. این بازیگر با انتشار این عکس ها در صفحه شخصی اش متنی درباره حمایت از حیوانات منتشر کرد. 

سارا خوئینی ها در راستای حمایت از حیوانات در صفحه شخصی اش نوشت:

وقتی میگوییم دوستدار و حامی حقوق حیوانات باشیم تنها مختص سگ و گربه و حیوانات بی سرپناه نیست !

باید شامل تمام گونه ها باشد …

آزار رساندن به هر موجودی که توانایی سخن گفتن به زبان مارا ندارد خشونتی است که میتواند زمینه ساز هزاران خشونت بزرگتر به انسان شود !

حتی اگر احساس ترس کنیم طبیعی است اما حداقل تا زمانیکه در خطر نیستیم جان جانداری را به خطر نیندازیم

مجله سورنا: سارا خوئینی ها با یک عقاب بزرگ در آغوش+عکس