مجله سورنا: در عکس نوشته اینستاگرام جدید با متن ۹۷ شما کاربران عزیز سایت عکس نوشته می توانید عکس نوشته های زیبا برای اینستاگرام خود را مشاهده کنید و …

عکس نوشته اینستاگرام جدید با متن ۹۷

مینویسم ،مینویسم برای بهترین خواهر دنیا،

خواهری که مهربونی هاش بی حد و اندازه هست.

خواهری که خیلی دوستش دارم و

تا ته دنیا به عنوان داداش عاشقش میمونم

و قول میدم همیشه مراقبش باشم.

آجی مهربونم اگه ناراحتت کردم منو ببخش

و بدون تا دنیا دنیاست کنار و همراهت هستم

عکس نوشته جانم تویی

مجله سورنا: عکس نوشته اینستاگرام جدید با متن 97 | عکس نوشته

عکس نوشته اینستاگرام جدید با متن ۹۷

هر چیزی نو کردن اش ذوق و افتخار دارد
الّا رفیـــــ  ــق که کهنه اش به تر…
چون آن چه به پای کهنه کردنِ رفاقت رفته را به هیچ قیمتِ دیگر نمی توان خرید.
|زمان|
این است که تو اگر می خواهی زرنگ بودن ات را به رخ بکشی – عزیزِ دلم – به جایِ دور ریختن و نو کردن رفیق ها و رفاقت هات
کهنه شان کن.

عکس نوشته اندیشه وصالت دارم

عکس نوشته اینستاگرام جدید با متن ۹۷

رفیق ؛
در شکست ها کنارم باش ؛
در پیروزی ها همه هستند …

عکس نوشته جمعه ها دلگیرت میشوم

عکس نوشته اینستاگرام جدید با متن ۹۷

لَبخَندْ بِزَــنْ هَمیشِــــهْ. . .
کَسیْ نَباّیَد بِفَهمَــهِ دَردْ دارــیْ. . .
کَسیْ نَباّیَد بِفَهمَــهِ دِِلَـَـَتـ گِـِرِـفتِهْ. . .
ـهْیچکَسْ نَباّیَد بِفَهمَــهِ کَمـ آوَردِ ی . . .
وَ ـفَهمیدَـنِ اـینـا بُزُرگـ تَرینْ دَردْهـ. . .
دَردْ دـارَهِ دِلْ گِـِرفتِهْ باشْی و دِلدارــیْ بــدَ ی. . .
دَردْ دـارَهِ کَمْــ آوَردِـه باشْی و شْاد باشْی. . .
دَردْ دـارَهِ گرـیِـهْ کُنیْ ـهْیچکَسْ نَـباشَهِ،نَفَهمَهِ. . .
اَمّا تُو بازم لَبخَندْ بِزَـنْ. . . هَمیشِـهْ(:

عکس نوشته دوستم داشته باش

عکس نوشته اینستاگرام جدید با متن ۹۷

وقتی نمیخوای باشه یه زور میاد تو زندگیت

وقتی میخوای بمونه راحت میذاره و میره

کجای این داستان یعنی عشق؟؟؟

عشق… هه… چه واژه ی نا مفهومی…

عکس نوشته به پات میمونم

عکس نوشته اینستاگرام جدید با متن ۹۷

مردیو دیدم که برای بوسیدن دختر۳ساله اش درمقابلش زانوزدو اجازه گرفت…
ازاوپرسیدن چرااینکارو کردی؟؟؟؟
گفت:اینطوری یادمیگیره که همیشه برای بوسیدنش اجازه لازمه…..
یادمیگیره که باارزش ترین موجودروی زمینه….
بزن لایک خوشگلرو به افتخارهرچی دختــــــــــــره