مجله سورنا: عکس: رعد و برق های دیدنی در آسمان تهران!

مجله سورنا: عکس: رعد و برق های دیدنی در آسمان تهران!


عکس هایی از رعد و برق در آسمان تهران منتشر شده است که در ادامه مشاهده می کنید

رعد و برق در آسمان تهران

این روزها بخاطر شرایط جوی در آسمان تهران شاهد رعد و برق های مختلفی بوده ایم.


رعد و برق در آسمان تهران 1

رعد و برق در آسمان تهران 2

رعد و برق در آسمان تهران 3