مجله سورنا: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه تقسیم می شود

,مجلس,عبدالله رضیان,اخبار سیاسی

مجله سورنا: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه تقسیم می شود

یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب طرح تفکیک وظایف و اختیارات بخش تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

عبدالله رضیان در گفت وگو با ایسنا گفت: طرح مذکور یک ماده واحده و ۵ تبصره دارد که در جلسه امروز کمیسیون به تصویب اعضا رسید.

 

نماینده مردم قائمشهر در مجلس افزود: بر اساس این مصوبه بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و وزارت تجارت و بازرگانی تشکیل می شود و بخش های مربوط به تجارت و بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی نیز از این وزارتخانه جدا و به وزارتخانه جدید الحاق می شود.

 

وی ادامه داد: بر اساس یکی از تبصره ها سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی که در حوزه تجارت و بازرگانی فعالیت دارند به وزارت تجارت و بازرگانی الحاق می شود. بر اساس تبصره دیگر طرح مذکور دولت باید بدون ایجاد هزینه جدید با امکانات و بودجه فعلی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارتخانه جدید را تشکیل دهد.

 

عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: بر اساس دیگر تبصره طرح فوق، بانک توسعه تجارت تحت مدیریت مشترک سه وزارتخانه تجارت و بازرگانی، جهاد کشاورزی و صنعت و معدن قرار می گیرد و وزارت اقتصاد نیز مدیران این بانک را انتخاب و منصوب می کند.