مجله سورنا: تصویب چند ماده از طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها

,تصویبات جدید کمیسیون شوراهای مجلس,اخبار سیاسی,تصویب چند ماده از طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها

مجله سورنا: تصویب چند ماده از طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها

یک عضو کمیسیون شوراها گفت: موادی از طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها با حضور نماینده مرکز پژوهش ها در این کمیسیون به تصویب رسید.

شهاب الدین بی مقدار در گفت وگو با ایلنا، در مورد جلسه امروز کمیسیون شوراها گفت: امروز راجع به طرحی در مورد راهپیمایی ها بحث کردیم که در اصل ۲۷ قانون اساسی هم مطرح شده است.

 

وی افزود: این طرح چند ماده اش تصویب شده و همچنان بررسی ها ادامه دارد.

 

استماع گزارش کارگروه احزاب و تشکل های مدنی در خصوص بررسی طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها با حضور نماینده مرکز پژوهش ها در دستور کار کمیسیون شوراها قرار داشت.