مجله سورنا: واکنش موسوی به سخنان سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا

,آمریکا,برجام (توافق هسته ای),سخنگوی وزارت خارجه

مجله سورنا: واکنش موسوی به سخنان سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به سخنان سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت که ایران دیپلماسی را با دیپلماسی و فشار را با مقاومت پاسخ خواهد داد.

به گزارش فارس، «سید عباس موسوی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به جوسازی های اخیر مقامات آمریکایی بویژه سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا که گفت "ایران باید دیپلماسی را با دیپلماسی پاسخ دهد" اظهار داشت: «ایران دیپلماسی را با دیپلماسی و فشار را با مقاومت پاسخ می دهد؛ ولی ظاهرا در قاموس دولتمردان آمریکایی دیپلماسی یعنی تحریم و تروریسم اقتصادی! ما تاکنون چیزی جز تحریم های غیر قانونی، جنگ و تروریسم اقتصادی از دولت آمریکا ندیده ایم که به آن پاسخ گوئیم.»

«گرت مارکوس» سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در مصاحبه با روزنامه مک کلاچی گفته بود: «ایران باید هم اکنون برنامه هسته ای خود را متوقف کرده و به دیپلماسی رئیس جمهور با دیپلماسی و نه ترور پاسخ دهد.»