مجله سورنا: وزیر دادگستری آمریکا به مجلس نمایندگان احضار می شود

,اخبار بین الملل,مجلس نمایندگان آمریکا,صدور احضاریه برای ویلیام بار

مجله سورنا: وزیر دادگستری آمریکا به مجلس نمایندگان احضار می شود

وزیر دادگستری آمریکا در ارتباط با پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا به مجلس نمایندگان احضار می شود.

به گزارش مهر به نقل از گاردین، مجلس نمایندگان آمریکا صدور احضاریه برای «ویلیام بار»، وزیر دادگستری آمریکا و «دونالد مک گان»، عضو پیشین شورای کاخ سفید را تصویب کرد. به این ترتیب کمیته قضایی این مجلس می تواند علیه آنها اقامه دعوی کند.

این احضاریه جهت خواستن توضیحاتی درباره قضیه دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ صادر شده است. چرا که ویلیام بار درخواست ارائه گزارش کامل مولر را رد کرد و تنها بخش هایی از این گزارش علنی شد.

دولت ترامپ به این احضاریه اعتراض دارد و این قضیه را پس از گزارشی که مولر در ماه آوریل ارائه داد تمام شده می داند.

این احضاریه با ۲۲۹ رأی مثبت و ۱۹۱ رأی منفی در روز سه شنبه به تصویب رسید.