مجله سورنا: مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ برای پزشکان

,کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ برای پزشکان,مصوبات جدید کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸,کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸

مجله سورنا: مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ برای پزشکان

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ از تکلیف این کمیسیون به پزشکان برای استفاده از پایانه های فروشگاهی خبر داد.

علی اصغر یوسف نژاد نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به جلسه نوبت عصر امروز(دوشنبه، ۲۴ دی) این کمیسیون، گفت: در این جلسه، ماده واحده تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

 

وی افزود: طبق تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ و مصوبه کمیسیون تلفیق، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می شود، مکلف اند در چارچوب آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۹۸، از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

 

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ ادامه داد: در بخش دیگری از این جلسه، در اجرای ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف شد جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی لشگری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۲-۱) بند (و) تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸، نسبت به تعدی بدهی ها در سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور اقدام کند.

 

یوسف نژاد با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره چگونگی رد بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی در بودجه سال آینده، گفت: ارائه حق الامتیاز و حقوق مالکانه در چارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره ای که به تأیید هیئت وزیران می رسد و نیز تأمین خوراک انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده اند؛ واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مهم در دست اجرای کشور از زمینه های ایجاد شده برای دولت در جهت رد بدهی هایش به سازمان تأمین اجتماعی است.