مجله سورنا: برگزاری جشنواره «کتابخانه های خانگی»

,اخبار فرهنگی,دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان,برگزاری جشنواره کتابخانه های خانگی

مجله سورنا: برگزاری جشنواره «کتابخانه های خانگی»

دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان از برگزاری جشنواره «کتابخانه های خانگی» خبر داد.

جعفر توزنده جانی در گفت وگو با ایسنا، درباره این جشنواره اظهار کرد: تا کنون سه دوره از «جشنواره «کتابخانه های خانگی» برگزار شده است و امسال در هفته کتاب اعلام کردیم چهارمین دوره آن نیز برگزار خواهد شد. دبیرخانه دائمی این جشنواره در انجمن تشکیل  شده است. هیئت مدیره از دوستان نویسنده که در این زمینه تجربه دارند می خواهد دبیری جشنواره را به عهده بگیرند. از دبیران دوره های قبل می توانم از فرهاد حسن زاده و عزت الله الوندی یاد کنم. امسال نیز حسن احمدی دبیری جشنواره را به عهده گرفته است. امیدواریم خیلی زود فراخوان این جشنواره منتشر شود تا کسانی که کتابخانه های خانگی دارند بدانند به چه نحو مستندات خود را برای ما ارسال کنند.

 

او افزود: هدف ما از برگزاری این جشنواره کشف و شناسایی کتابخانه هایی است که در منازل و مجتمع های مسکونی تشکیل شده است. البته فراخوان شامل کسانی نیست که خودشان از کتابخانه استفاده می کنند بلکه شامل کسانی است که کتاب امانت می دهند، حتی به شکل کتابخانه های رسمی کتاب ها را ثبت کرده اند، دفتر دارند و ورود و خروج کتاب ها را ثبت می کنند.

 

توزنده جانی درباره استقبال از این جشنواره نیز توضیح داد: بزرگترین مشکل ما در این جشنواره اطلاع رسانی است. در دوره قبل آقای الوندی خودشان به جاهایی که احساس می کرد کتابخانه دارند سر زده و آن ها را شناسایی کرده بود. او در دوره قبل فعالیت های جدی ای را شروع کرد. امیدوارم امسال از تجربه هایی که دوستان از «باشگاه های کتابخوانی» و جشنواره «روستاها و عشایر دوستدار کتاب» دارند  و ارتباطاتی که با مراکز استان ها داریم، استفاده کنیم و اطلاع رسانی گسترده تری را انجام دهیم تا مشارکت در جشنواره «کتابخانه های خانگی» نسبت به دوره های قبل بیشتر شود.

 

این نویسنده ادبیات کودک و نوجوان با اشاره به زمان برگزاری مراسم پایانی جشنواره «کتابخانه های خانگی» در سال های گذشته، در این باره گفت: سال های گذشته زمانی را که برای اختتامیه درنظر می گرفتیم، زمان کوتاهی بود که مشکل پیش می آمد. امسال ترجیح دادیم اختتامیه سال آینده (۱۳۹۸) برگزار شود. یکی از پیشنهادها این بود که اختتامیه همزمان با نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شود.