مجله سورنا: کامیار عابدی خبر داد

انتشار کتابی درباره دکتر محمد مقدم

,دکتر محمد مقدم,مجموعه شعرها و تحلیل های دکتر محمد مقدم,تحلیل آثار و کتابشناسی دکتر محمد مقدم

مجله سورنا: انتشار کتابی درباره دکتر محمد مقدم

مجموعه شعرها و تحلیل های دکتر محمد مقدم (۱۲۸۷-۱۳۷۵) که در سال های ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ به نوآوری در شعر فارسی دست زد و نیما نوآوری های او را فراتر از زمان دانست به زودی منتشر می شود.

کامیار عابدی پژوهشگر و منتقد ادبی که این آثار را گردآوری و همراه با زندگی نامه، تحلیل آثار و کتابشناسی کامل این شاعر آماده انتشار کرده است با اعلام این خبر به ایسنا می گوید: دکتر مقدم یکی از نوآوران کم شناخته شده شعر نو در ایران است و چون پس از این دوره به تحصیل در رشته زبان های باستانی و ایرانشناسی در دانشگاه پرینستون آمریکا پرداخت و در بازگشت به تدریس در دانشگاه تهران پرداخت، وجهه ادبی او بسیار کم شناخته شده است. او در این دوره موفق شد رشته زبانشناسی را در دانشگاه تهران تاسیس کند و به همین دلیل «انجمن زبانشناسی ایران» از سال ۱۳۹۴ جایزه ای را به نام «جایزه دکتر محمد مقدم» پایه گذاری کرده که هرساله به بهترین پایان نامه ها در رشته زبانشناسی اعطا می شود.

 

او می افزاید: در کتاب «محمد مقدم: شاعر و زبانشناس» که در ۲۲۰ صفحه به زودی در انتشارات مروارید منتشر خواهد شد، علاوه بر شعرها و تحلیل های او، در چند فصل از زندگی، شعر و آرای زبانشناسی او سخن رفته و  خلاصه ای از نظرهای ایرج افشار، محمدرضا باطنی، فریدون بدره ای، علی محمد حق شناس، محمدرضا شفیعی کدکنی، هرمز میلانیان، پرویز ناتل خانلری، سیف الدین نجم آبادی، ناصر وثوقی، قاسم هاشمی نژاد و نیما یوشیج درباره آثار و شعرهای او نیز نقل شده است.

 

عابدی همچنین بیان می کند: دکتر محمد مقدم در زمینه واژه سازی نیز فعالیت های درخورتوجهی داشته که در پایان کتاب فهرستی از واژه های برساخته او به صورت دوزبانه (انگلیسی-فارسی) آمده است. کلمه های «ویراستن، ویراستار، ویرایش» از ساخته های دکتر مقدم است. 

 

 

i​sna.‎​ir