مجله سورنا: انتخاب شهردار تهران به تعویق افتاد

,شهرداری تهران,شورای شهر تهران,شهر و روستا

مجله سورنا: انتخاب شهردار تهران به تعویق افتاد

یک عضو شورای شهر تهران خبر داد: امروز پنج گزینه نهایی شهرداری تهران انتخاب نمی شوند.

حجت نظری در گفت وگو با مهر، با اشاره به تصمیم گیری جلسه هم اندیشی صبح امروز شورا گفت: بر اساس اتفاق نظر اعضای شورا، روند انتخاب شهردار به تعویق افتاد.