مجله سورنا: واکنش وکیل مرتضوی به خبر حضور موکلش در نجف

,سعید مرتضوی,تکذیب حضور سعید مرتضوی در نجف,شایعه حضور سعید مرتضوی در نجف

مجله سورنا: واکنش وکیل مرتضوی به خبر حضور موکلش در نجف

وکیل مرتضوی با تکذیب اخبار مربوط به خروج موکلش از کشور گفت: آقای مرتضوی در حال حاضر در زندان در حال تحمل کیفر است و این شایعه تکذیب می شود.

سعید ایوبی در گفت وگو با ایلنا، با تکذیب اخبار مربوط به خروج مرتضوی از کشور گفت: در این باره کسی با من مصاحبه نکرده است و این موضوع را تکذیب می کنم.

 

وی افزود: بحث حضور موکلم در نجف اشرف اساسا دروغ است. آقای مرتضوی در حال حاضر در زندان در حال تحمل کیفر است  و این شایعه تکذیب می شود.