مجله سورنا: 

مدل گیر مو بچه گانه


نمونه هایی از زیباترین گیرهای پاپیونی بچه گانه

 

,مدل گیر بچه گانه, گیرهای بچه گانه, جدیدترین گیرهای بچه گانه

مجله سورنا: مدل گیر مو بچه گانه

,مدل گیر بچه گانه, گیرهای بچه گانه, جدیدترین گیرهای بچه گانه

گیر مو دخترانه

 

,مدل گیر بچه گانه, گیرهای بچه گانه, جدیدترین گیرهای بچه گانه
,مدل گیر بچه گانه, گیرهای بچه گانه, جدیدترین گیرهای بچه گانه

گیر مو پاپیونی

 

,مدل گیر بچه گانه, گیرهای بچه گانه, جدیدترین گیرهای بچه گانه
,مدل گیر بچه گانه, گیرهای بچه گانه, جدیدترین گیرهای بچه گانه

گیرهای مجلسی

 

,مدل گیر بچه گانه, گیرهای بچه گانه, جدیدترین گیرهای بچه گانه
,مدل گیر بچه گانه, گیرهای بچه گانه, جدیدترین گیرهای بچه گانه

ایده هایی برای گیرهای بچه گانه

 

,مدل گیر بچه گانه, گیرهای بچه گانه, جدیدترین گیرهای بچه گانه
,مدل گیر بچه گانه, گیرهای بچه گانه, جدیدترین گیرهای بچه گانه

شیک ترین گیرموهای بچه گانه

 

,مدل گیر بچه گانه, گیرهای بچه گانه, جدیدترین گیرهای بچه گانه
,مدل گیر بچه گانه, گیرهای بچه گانه, جدیدترین گیرهای بچه گانه

گیر مو دخترانه

 

گردآوری: بخش مد بیتوته