آموزش دوخت شلوار زنانه

مجله سورنا:در این مطلب آموزش دوخت شلوار را با ساده ترین روش به شما عزیزان آموزش می دهیم که امیدواریم با کمک این مطلب آموزشی بتوانید شلوار با تن پوشی شیکی را در منزل بدوزید.

خیاطی از انواع هنرهای کاربردی و جالب است و بهتر است شما برای مهارت بیشتر در دوخت انواع لباس ها از مطالب آموزش خیاطی استفاده کنید. آموزش دوخت شلوار یکی از ساده ترین روش ها برای کسب مهارت در دوخت انواع شلوارها است و شما می توانید با کمک انواع مطالب آموزشی به راحتی در منزل شلوار بدوزید. 

آموزش دوخت شلوار با بهترین روش

برای دوخت شلوار می توانید خیاطی بدون الگو و خیاطی با الگو استفاده کنید. برای دوخت شلوار با کمک الگو بهتر است ابتدا اندازه های مورد نیاز را بدست آورید سپس اقدام به دوخت شلوار کنید. برای دوخت شلوار به اندازه های زیر نیازمند هستید:

آموزش دوخت شلوار

  • قد شلوار
  • دور زانو
  • قدفاق
  • دور دم پا
  • کمر تا زانو
  • زانو تا دم پا

دوخت شلوار

بعد از بدست آوردن اندازه ها در این مرحله از آموزش دوخت شلوار باید الگو را رسم کنید برای رسم الگو باید مستطیلی که عرض آن 1.4 دور باسن +4 سانتی متر و طول آن به اندازه قد شلوار است رسم کنید سپس عرض مستطیل را نصف کنید تا خط اطو بدست آید. توجه داشته باشید که در طرفین خط اطو باید ساسون 3 سانتی متری به طول 12 سانتی متری در نظر بگیرید سپس سمت چپ و از خط کمر قد باسن بزرگ را علامت بزنید و از این نقطه 3 سانتی متر بیرون بروید و به نقطه A وصل کنید که در این صورت یک مستطیل برای زیپ شلوار بدست می آید. از نقطه B به اندازه 2 سانتی متر برای قوس کمر به قسمت داخل بروید و به نقطه C خط فاق را بکشید.

الگوی مناسب برای دوخت شلوار
برای رسم کردن بقیه الگو باید موارد زیر در نظر بگیرید:
1. ابتدا از خط کمر تا قد فاق را اندازه بزنید سپس چهار سانتی متر به 1/2 اندازه دور ران ها اضافه کنید سپس هلال آن را تا خط کمر رسم کنید.
2. در این مرحله از آموزش دوخت شلوار باید از خط کمر تا زانو را اندازه بزنید سپس 1/4 دور زانو را در طرفین خط اطو علامت بزنید.
3. از قسمت خط کمر تا دم پا را اندازه بزنید و 1/4 دور دم پا 2+ در طرفین خط اتو علامت بزنید به قسمت خط فاق در سمت چپ و در سمت راست به باسن بزرگ وصل کنید. توجه داشته باشید که الگوی پشت شلوار نیز مانند قسمت جلو است با این تفاوت که از قسمت خط کمر تا سمت وسط پشت 2 سانتی متر به سمت داخل و 3 سانتی متر به سمت بالا باید بروید و در قسمت خط فاق نیز 7 سانتی متر و در پایین دم پا هم 2 سانتی متر بیرون بروید و به شکل هلال رسم کنید.
برای دوخت زیپ شلوار نیز باید به صورت زیر عمل کنید:
جای زیپ را که اضافه گذاشته اید باید به سمت داخل شلوار تا بزنید سپس زیپ را به صورت وارونه روی 3 سانتی متر قرار دهید و قسمت داخلی را بدوزید. برای چرخکاری روی زیپ نیز باید 2 سانتی متر به سمت داخل بروید و از سمت بالا راست و در پایین گرد بدوزید.
برای دوخت کمر شلوار نیز باید به صورت زیر عمل کنید:
برای دوخت کمر شلوار لایی را به پهنای سه سانتی متر و به بلندی دور کمر به اضافه 2 سانتی متر برش دهید سپس 4 سانتی متر اضافه در نظر بگیرید که 2 سانتی متر برای دوخت کمر است و 2 سانتی متر باقی مانده برای روی هم آمدن دکمه می باشد.
توجه داشته باشید که بعد از تمام شدن دوخت شلوار باید قسمت پایین شلوار را پس دوزی کنید.

الگو دوخت شلوار دوخت شلوار

شلوار با الگوی متریک

الگوی جلو:

خط اتو: خطی به اندازه ی قد شلوار روی صفحه کاغذ عمود میکنیم و روی این خط، خط کمر و پای شلوار را رسم میکنیم

از خط کمر به اندازه ی بلندی فاق پایین آمده و خطی افقی رسم میکنیم (بلندی فاق=یک چهارم دور باسن-3)

از خط کمر به اندازه ی بلندی باسن پایین آمده و خطی افقی رسم میکنیم(خط باسن)

از خط فاق تا دمپای شلوار را اندازه زده، یک دوم این اندازه -5سانت را از خط فاق به طرف پایین رسم میکنیم.این خط، خط زانو است

روی خط فاق از برخورد خط اتو با این خط به اندازه یک دوازدهم دور باسن+5/1 به طرف چپ الگو رفته و از این نقطه خطی به طرف کمر رسم میکنیم.این خط، خط بزرگی پیش است

از برخورد خط باسن با خط بزرگی پیش ، یک چهارم دور باسن + 5/0 سانت را به طرف راست الگو جدا میکنیم

برای پهنای فاق روی خط فاق به اندازه یک شانزدهم دور باسن+5/0 سانت به طرف چپ می رویم

روی خط کمر از خط بزرگی پیش ، 1سانت داخل شده و از این نقطه به شکل هلال به پهلوی فاق جلو وصل می کنیم

برای زاویه هلال فاق جلو: سایز 34 تا 40 = 3     42 تا 48 =25/3     50تا 58=5/3      خارج می شویم

روی خط کمر از جلو به طرف پهلو به اندازه ی یک چهارم دور کمر+ 25/2 جدا میکنیم

ساسونی در خط کمر روی خط اطو به پهنای 2سانت و طول 10 سانت می سازیم

یک چهارم دمپا-0/5 را از طرفین خط اطو جدا میکنیم

روی خط زانو از طرفین خط اطو به اندازه یک چهارم دمپا-0/5 + 3/1 برای سایز 34 تا 40 و 5/1 برای سایز 42 تا 48 و 7/1 سانت برای سایز 50 تا 56 خارج می شویم

خط داخل پا را از دم پا به زانو و سپس به فاق جلو وصل میکنیم.از فاق تا زانو را میتوان با پیستوله کمی انحنا داد

برای رسم خط پهلو از دمپا به زانو و سپس به خط باسن و بعد کمر وصل میکنیم

** برای شلوار فاق کوتاه بلندی فاق – 3 میشود و بلندی باسن نیز -3

 

الگوی پشت:

از خط بزرگی پیش شلوار روی خط فاق به اندازه یک چهارم فاصلهAB  از اندازه پیش به طرف راست جدا میکنیم و از این نقطه به طرف خط کمر خطی رسم میکنیم.این خط بزرگی پیش است

خط کمر جلو را ادامه میدهیم

روی خط کمر از بزرگی پشت 2سانت داخل شده و 2سانت بالا می رویم از این نقطه به وسط خط بزرگی پشت وصل میکنیم

روی خط کمر به اندازه یک چهارم دور کمر – 25/4 سانت جدا می کنیم

پهنای فاق پشت: یک دوم پهنای فاق جلو که پس از فاق جلو خارج می شویم

از پهنای فاق پشت 0/5 سانت پایین می رویم

زاویه فاق پشت:

34 تا 40= 25/4     42 تا 48= 5/4     50 تا 56= 75/4