مجله سورنا: برای تقویت عضلات شکم این ورزش ها عالی هستند

مجله سورنا: برای تقویت عضلات شکم این ورزش ها عالی هستند

اگر می خواهید عضلات شکمتان را تقویت کنید به شما ورزش هایی پیشنهاد می کنیم که می توانند به راحتی عضلات را تقویت کنند.  اگر دغدغه آب کردن چربی ها و خوش فرم شدن شکم را دارید این ورزش ها را انجام دهید.

 

Forearm Plank

در حالت پلانک قرار بگیرید و کف دست ها را به هم بچسبانید. بدن از سر تا زانو باید یک خط مستقیم باشد. زانوی چپ را خم کنید تا با سطح زمین تماس پیدا کند و دوباره به حالت اولیه برگردانید. سپس زانوی راست را به همین شکل خم کنید تا با طمین تماس پیدا کند. همینطور ادامه دهید و اجازه ندهید باسن به عقب برگردد.

 

Basic Crunches

روی زمین دراز بکشید و دست ها را پشت سر قرار دهید. دست ها را به هم قفل نکنید. زانوها را با زاویه ۴۵ درجه خم کنید. سپس به حالت دوچرخه آرنج ها را به زانوی سمت مخالف نزدیک کنید. اگر با این حرکت به گردن تان فشار وارد می شود آرنج ها را صاف نگه دارید و به جلو و عقب حرکت ندهید.

 

Heel Touches

روی زمین دراز بکشید و زانوها را خم کنید و پاشنه پا را به باسن نزدیک کنید. دست ها را صاف روی زمین قرار دهید. سپس به سمت چپ و راست خم شوید و دست ها را به پاشنه پا برسانید. ۲ ثانیه بمانید و دوباره به طرف دیگر خم شوید.

 

Crunch With Bent Legs

دراز بکشید و دست ها را زیر باسن قرار دهید. پاها را بلند کنید و زانو را ۹۰ درجه خم کنید. پاها را بلند کنید و به سینه نزدیک کنید. سپس به حالت اولیه برگردید اما اجازه ندهید پاها به زمین بخورد.

 

High Knees

صاف بایستید و پاها را با کمی فاصله کنار هم قرار دهید. مستقیم به جلو نگاه کنید و دست ها را کنار بدن آویزان کنید. آرنج را به جلو خم کنید و در حالی که از یک پا به پای دیگر پرش می زنید زانوها را تا جایی که می توانید بالا بیاورید تا با دست ها برخورد کنند.