کودکان استثنایی

تشخیص بیماری کودک مبتلا به اوتیسم در امر آموزش

07:45 ,سه شنبه, 24 مهر 1397

مجله سورنا: تشخیص بیماری کودک مبتلا به اوتیسم در امر آموزش مجله سورنا: مترجم: بهاره بهداداختلالات بسیاری روند رشد کودکان را مختل می کنند. یکی از ...

بررسی راه های پیشگیری از معلولیت از راهبردهای سازمان بهزیستی است

11:18 ,یکشنبه, 14 مرداد 1397

مجله سورنا: بررسی راه های پیشگیری از معلولیت از راهبردهای سازمان بهزیستی است ...

آنچه والدین باید در مورد کودکان بیش فعال بدانند

11:18 ,یکشنبه, 14 مرداد 1397

مجله سورنا: آنچه والدین باید در مورد کودکان بیش فعال بدانند ...

به کودک خود زبان اشاره بیاموزید، روشی ساده

21:41 ,جمعه, 15 تیر 1397

مجله سورنا: به کودک خود زبان اشاره بیاموزید، روشی ساده مجله سورنا: مترجم: ترانه بذرافکنکودکتان هنوز صحبت نمی کند؟ نگران نباشید. از این روش های سا...

ل ل ل لکنت دیگه چیه؟

19:34 ,چهارشنبه, 6 تیر 1397

مجله سورنا: ل ل ل لکنت دیگه چیه؟ ...

اختلال عشق به یکنواختی

19:34 ,چهارشنبه, 6 تیر 1397

مجله سورنا: اختلال عشق به یکنواختی ...

دیکطه من ظعیفه

19:33 ,چهارشنبه, 6 تیر 1397

مجله سورنا: دیکطه من ظعیفه ...

غلبه بر زبان بی زبانی

19:32 ,چهارشنبه, 6 تیر 1397

مجله سورنا: غلبه بر زبان بی زبانی ...

به کدامین گناه تنها باشم؟

19:32 ,چهارشنبه, 6 تیر 1397

مجله سورنا: به کدامین گناه تنها باشم؟ ...

لحظه شماری برای شنیدن مامان

19:31 ,چهارشنبه, 6 تیر 1397

مجله سورنا: لحظه شماری برای شنیدن مامان ...

کودکانی با عصای سپید

19:31 ,چهارشنبه, 6 تیر 1397

مجله سورنا: کودکانی با عصای سپید ...

زندگی بدون دیدن

19:30 ,چهارشنبه, 6 تیر 1397

مجله سورنا: زندگی بدون دیدن ...

حرف زدن در سکوت

19:28 ,چهارشنبه, 6 تیر 1397

مجله سورنا: حرف زدن در سکوت ...

کودک تان دیر اموز است؟

19:28 ,چهارشنبه, 6 تیر 1397

مجله سورنا: کودک تان دیر اموز است؟ ...

دنیا بدون کوچکترین صدا

19:27 ,چهارشنبه, 6 تیر 1397

مجله سورنا: دنیا بدون کوچکترین صدا ...

کودکان عقب مانده ذهنی

19:26 ,چهارشنبه, 6 تیر 1397

مجله سورنا: کودکان عقب مانده ذهنی ...

عروسک های معلول

19:25 ,چهارشنبه, 6 تیر 1397

مجله سورنا: عروسک های معلول ...

 کودکان کم توان ذهنی چه ویژگی هایی دارند؟

19:24 ,چهارشنبه, 6 تیر 1397

مجله سورنا:  کودکان کم توان ذهنی چه ویژگی هایی دارند؟ ...

اگر کودک خاص دارید، بخوانید

18:24 ,چهارشنبه, 6 تیر 1397

مجله سورنا: برای بهتر شدن شرایط کودک خاصتان بخوانید ...

چگونه اتیسم نوزاد تشخیص داده می شود/ درمان یک شبه برای اتیسم وجود ندارد

18:18 ,چهارشنبه, 6 تیر 1397

مجله سورنا: «تبیان» در گفت وگو با مدیر انجمن علمی گفتار درمانی ایران بررسی کرد:...

صفحه 1 از 2
1 2