مجله سورنا: طنزک«عرض اندام!»

وقتی مسافر رو به مقصد رسوند،سر کرایه جرّ و بحثشون شد.

مسافر:فکر کردی!من هر روز دارم همین مسیر رو میرم و میام،قیمتشو می دونم،سر من یکی رو نمی تونی کلاه بذاری!

راننده:هالو خودتی!کرایه ای که تو می خوای بدی مال دو سال پیشه!

مسافر:مرتیکه!حرف دهنتو بفهم!

راننده:اگه نفهمم مثلاً چه گ...می خوای بخوری؟!

مسافر به سمت راننده خیز بر می داره و با یه حرکت سریع یقه پیرهنشو جر می ده و بعد در حالیکه زخمای بدنشو به راننده نشون می ده می گه:اینجا رو ببین!اینجا رو ببین!اینجا رو ببین!...دیدی؟! اینا همش زخم چاقوئه!

راننده هم برای اینکه کم نیاورد با یک حرکت سریع یقه پیرهنشو جر می ده و در حالیکه بدنشو به مسافر نشون می ده می گه:اینجا رو ببین!اینجا رو ببین!اینجا رو ببین!...دیدی؟!هیچ احدی تا حالا خ...ه نکرده به من چاقو بزنه!

,انتشارات لف تایم(زمان خنده!), مسافر,راننده

مجله سورنا: طنزک«عرض اندام!»اگر دوست داشتین و عشقتون کشید به مطلب طنز و نطنز قبلی حقیر هم سری بزنید: