مجله سورنا: نصیحت های یک پدر رشوه بگیر بازنشسته ی پیر!

انرژی هسته ای،حق مسلم تو نیست.آنچه حق مسلم تو است،حق و حقوق کافی و وافی برای یک زندگی خوب و راحت و بی دغدغه است.وقتی با وجود این همه معادن نفتی و گازی و دخایر زیر زمینی و رو زمینی،نمی توانند همچون حق و حقوقی را برای تو تامین کنند،تو باید حق خود را به هر طریقی که ممکن است بستانی. این حق برای یک کارمند دون پایه و یا حتی گاهی یک مقام بلند پایه گرفتنی نیست،الّا با رشوه.پس رشوه،حق توست و این را هم بدان که حضرت علی علیه السلام که اطاعت از او بر هر مسلمانی به خصوص من و تو واجب است،چنین فرمود:«لاَیُدْرَکُ الْحَقُّ إِلاّ بِالْجِدِّ:حق گرفتنی است،نه دادنی.»

امّا بدان و آگاه باش که رشوه گرفتن مانند هر کاری دیگر لِمی دارد.برای اینکه یک رشوه بگیر ماهر شوی بایستی همانطور که شاعر گفت همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم باید با تمام تن و وجودت به دنبال رشوه بگردی.بایستی که رشوه را با خنده های زیر لب،و عشوه های پنهانی بستانی و نه به روش کیوون شبهای برره:

,ویرگول,طنز,پارودی

مجله سورنا: نصیحت های یک پدر رشوه بگیر بازنشسته ی پیر!