مجله سورنا: نقدی بر مخ زنی شکیبا توسط آن ناشکیبا !
,ویرگول,شکیبا شاملو,مخ زنی

مجله سورنا: نقدی بر مخ زنی شکیبا توسط آن ناشکیبا !

شکیباترین شاملویی که ! به خود دیده در این پست جریان ناموفق مخ زنی یک جوانک جهول مزین و مجهز به مقوای ارشد ! را نوشته . اگر نخوندید بخونید .

بنظرم کار جوانک ابله تنها یک حٌسن داشت و آن انتخاب دختری زیبا رو و زیبا قلم و زیبا فکر بنام شکیبا شاملو بود ولاغیر . اگر روزی آن جوانک مزین به مقوای ارشد! این سطور را خواند بداند و آگاه باشد که فرصتی و انتخابی بهتر از این در زندگی اش نخواهد داشت و صد افسوس که با نابلدی و ناپختگی و حماقت این تنها فرصت زندگی بی ثمر خود را به فاک عظما داد .

و اما برای اینکه این نابلدی و ناپختگی این جوانک ابله را بشوریم ببریم پایین یه شعری از مولانا هست که تقدیم به همه عشاق ورپریده میکنم :

آن یکی عاشق به پیش یار خود **** میشمرد از خدمت و از کار خود

کز برای تو چنین کردم چنان **** تیرها خوردم در این رزم و سنان

مال رفت و زور رفت و نام رفت **** برمن از عشقت بسی ناکام رفت

هیچ صبحم خفته یا خندان نیافت **** هیچ شامم با سر و سامان نیافت

صد سخن میگفت زان درد کهن **** در شکایت که نگفتم یک سخن

گفت معشوق این همه کردی و لیک **** گوش بگشا پهن و اندر یاب نیک

کانچه اصل اصل عشق است و ولاست **** آن نکردی , اینچه کردی فرع هاست

گفتش آن عاشق بگو کان اصل چیست؟ **** گفت اصلش مردنست و نیستیست

تو همه کردی , نمردی , زنده ای ***** هین بمیر ار یار جان بازنده ای


سرو ته شعر را زدم . دنبال شعر کامل هستید باید یه کم زحمت بکشید سرچ کنید و یا مثنوی را بخونید

یکی نیست به این ابله بگه آخه الاغ مخ یه دختر زیبای فلسفه هنر خونده را اینطوری میزنن ؟ خداااا خداااااا کیا مقوای ارشد گرفتن توی این خراب شده ؟؟ ما با کیا شدیم یه امت واحد ؟

ولله بنده شخصا قول میدم اگه یکبار دیگه شکیبا شاملو بره ساختمون روانشناسی و من ببینمش این افتضاح و خسران عظیم را جبران کنم

و خداوند همه ما را شفا بدهد و آدم بکند :-))