ضرب المثل - مفهوم ضرب المثل

ریشه ضرب المثل اگر تو کلاغی من بچه کلاغم

09:38 ,پنجشنبه, 29 فروردین 1398

مجله سورنا: ریشه ضرب المثل اگر تو کلاغی من بچه کلاغم مجله سورنا: ریشه ضرب المثل اگر تو کلاغی من بچه کلاغم داستان&nbs...

ضرب المثل کوتاه خردمند بِه که نادان بلند

10:13 ,دوشنبه, 24 دی 1397

مجله سورنا: ضرب المثل کوتاه خردمند بِه که نادان بلند مجله سورنا: ضرب المثل کوتاه خردمند بِه که نادان بلند داستان ...

ریشه تاریخی ضرب المثل از هفت خان رستم گذشته

10:12 ,دوشنبه, 24 دی 1397

مجله سورنا: ریشه تاریخی ضرب المثل از هفت خان رستم گذشته مجله سورنا: ریشه تاریخی ضرب المثل از هفت خان رستم گذشته ضر...

ضرب المثل آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت

10:11 ,دوشنبه, 24 دی 1397

مجله سورنا: ضرب المثل آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت مجله سورنا: ضرب المثل آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت داستان ...

ضرب المثل گدازاده، گدازاده است تا چشمش کور

10:15 ,پنجشنبه, 20 دی 1397

مجله سورنا: ضرب المثل گدازاده، گدازاده است تا چشمش کور مجله سورنا: ضرب المثل گدازاده، گدازاده است تا چشمش کور داستان...

بهترین ضرب المثل های ایرانی | 50 ضرب المثل کوتاه ایرانی زیبا

13:17 ,چهارشنبه, 12 دی 1397

مجله سورنا: بهترین ضرب المثل های ایرانی | 50 ضرب المثل کوتاه ایرانی زیبا مجله سورنا: بهترین ضرب المثل های ایرانی ضرب المثل های ایرانی بسیار جذاب و...

داستان ضرب المثل کوتاه خردمند بِه که نادان بلند

18:25 ,سه شنبه, 11 دی 1397

مجله سورنا: داستان ضرب المثل کوتاه خردمند بِه که نادان بلند مجله سورنا: داستان ضرب المثل کوتاه خردمند بِه که نادان بلن...

ریشه تاریخی ضرب المثل یک لحظه غفلت، یک عمر پشیمانی

18:23 ,سه شنبه, 11 دی 1397

مجله سورنا: ریشه تاریخی ضرب المثل یک لحظه غفلت، یک عمر پشیمانی مجله سورنا: ریشه تاریخی ضرب المثل یک لحظه غفلت، یک عمر ...

داستان ضرب المثل دیگران کاشتند و ما خوردیم...

18:23 ,سه شنبه, 11 دی 1397

مجله سورنا: داستان ضرب المثل دیگران کاشتند و ما خوردیم... مجله سورنا: داستان ضرب المثل دیگران کاشتند و ما خوردیم... ...

ضرب المثل آب اینجا و نان اینجا...

10:52 ,دوشنبه, 10 دی 1397

مجله سورنا: ضرب المثل آب اینجا و نان اینجا... مجله سورنا: ضرب المثل آب اینجا و نان اینجا... داستان ضرب المثل آب اینج...

داستان ضرب المثل آنچه گذشته افسوس مخور

10:51 ,دوشنبه, 10 دی 1397

مجله سورنا: داستان ضرب المثل آنچه گذشته افسوس مخور مجله سورنا: داستان ضرب المثل آنچه گذشته افسوس مخور داستان ...

ضرب المثل دزد باش و مرد باش

10:50 ,دوشنبه, 10 دی 1397

مجله سورنا: ضرب المثل دزد باش و مرد باش مجله سورنا: ضرب المثل دزد باش و مرد باش داستان ضرب المثل دزد باش و مرد باش ...

ریشه تاریخی ضرب المثل اگر بشود ، چه شود

10:08 ,یکشنبه, 9 دی 1397

مجله سورنا: ریشه تاریخی ضرب المثل اگر بشود ، چه شود مجله سورنا: ریشه تاریخی ضرب المثل اگر بشود ، چه شود داستان ضرب...

ضرب المثل دیگران کاشتند و ما خوردیم ، ما بکاریم دیگران بخورند

12:40 ,پنجشنبه, 6 دی 1397

مجله سورنا: ضرب المثل دیگران کاشتند و ما خوردیم ، ما بکاریم دیگران بخورند مجله سورنا: ضرب المثل دیگران کاشتند و ما خور...

ضرب المثل از هول حلیم افتاد تو دیگ

10:01 ,یکشنبه, 2 دی 1397

مجله سورنا: ضرب المثل از هول حلیم افتاد تو دیگ مجله سورنا: ضرب المثل از هول حلیم افتاد تو دیگ داستان ضرب المثل از هو...

ضرب المثل های جالب و عجیب از سراسر دنیا

09:22 ,سه شنبه, 20 آذر 1397

مجله سورنا: ضرب المثل های جالب و عجیب از سراسر دنیا مجله سورنا: ضرب المثلل های جالب و عجیب از سراسر دنیا  ضر...

ضرب المثل این شتر را جای دیگری بخوابان

11:04 ,یکشنبه, 18 آذر 1397

مجله سورنا: ضرب المثل این شتر را جای دیگری بخوابان مجله سورنا: ضرب المثل این شتر را جای دیگری بخوابان داستان ضر...

ضرب المثل محتسب در بازار است

09:59 ,شنبه, 10 آذر 1397

مجله سورنا: ضرب المثل محتسب در بازار است مجله سورنا: ضرب المثل محتسب در بازار است داستان ضرب المثل محتسب در باز...

ضرب المثل آب اینجا و نان اینجا، کجا بروم بهتر از اینجا؟

10:31 ,شنبه, 26 آبان 1397

مجله سورنا: ضرب المثل آب اینجا و نان اینجا، کجا بروم بهتر از اینجا؟ مجله سورنا: ضرب المثل آب اینجا و نان اینجا، کجا بر...

ضرب المثل آنچه گذشته افسوس مخور

09:38 ,یکشنبه, 20 آبان 1397

مجله سورنا: ضرب المثل آنچه گذشته افسوس مخور مجله سورنا: ضرب المثل آنچه گذشته افسوس مخور داستان ضرب المثل آنچه...

صفحه 1 از 15
1 2 3 4 5 6